e a s t a s i a

| home |

| africa | america | asia | EAST ASIA | europe | oceania | south east asia |

| commemorative | hybrid | polymer | australia |

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

26 August 2012

China - 1949 Issues

Ten Yuan
Dated 1949, P815
Reverse
One Hundred Yuan
Dated 1949, P831
Reverse


No comments:

Post a Comment